Intervju: Fikret Kurtović: Cilj je staviti učenike u prvi plan !

Prije nekoliko dana razgovarali smo sa direktorom osnovne škole”Omer Mušić” iz Brežana,g-dinom Fikretom Kurtovićem.G-din Kurtović direktor je od 04.marta 2010.godine,dva mjeseca bio je vršilac dužnosti direktora škole,bio je pomoćnik direktora i iza sebe ima 16 godina staža kao prosvjetni radnik.

Kada smo prije nešto više od godinu dana bili u ovoj školi direktor je bio ponosan na rezultate koje je do tada postigao. Tada je škola u Brežanima bila u njenom najboljem izdanju,dosta se poboljšao standard školovanja,centralna kao i područne škole su bile obnovljene,te se jasno vidjelo zalaganje i trud g-dina Fikreta Kurtovića.
Danas,godinu dana poslije direktor ima nove zapažene rezultate koji su školovanje u ovoj školi ali i u svim područnim dosta poboljšali.

G-dine Kurtović šta se promijenilo od našeg zadnjeg razgovora,šta ste uradili u protekloj godini?

-Izuzetno sam zadovoljan proteklom godinom,uradilo se dosta stvari koje su olakšale školovanje mnogim učenicima što je naravno moj primarni cilj. Dakle smatram da svaki učenik ima pravo na školovanje i da ono danas mora biti kvalitetno obrazovanje a da mi koji to možemo damo sve od sebe da radimo na poboljšanju istog. U protekloj godini dosta se uradilo na samoj infrastrukturi centralne i područnih škola. Spomenuo bih školu u Nažbilju gdje je urađena nova fasada,sala u centralnoj školi u Brežanima je obnovljena kao i fasada ove škole,uslovi u školi na Bištranima dosta su poboljšani,urađena je fasada kao i enterijer škole.Po prvi put učenici iz Ričice,Poljana,Papratna i Lučića imaju obezbijeđen besplatan prijevoz do škola u Kraljevoj Sutjesci i škole u Brežanima.Na ovu činjenicu sam ponosan jer vjerujem da je jedna ovakva pozitivna stvar olakšanje kako za djecu tako i za njihove roditelje.

Svjedoci smo kako već izvijesno vrijeme g-din Tomislav Džondraš poteže pitanje promjene naziva mjesta centralne škole u Brežanima tj.njegove želje da Brežani budu Bjelavići.Kakav je Vaš stav po tom pitanju?

-07.12.1998.godine Školski odbor donio je odluku da se sjedište škole zove Brežani,te je tu odluku prihvatilo i Općinsko vijeće a ja naravno takvu odluku poštujem. Mislim da je bespotrebno pričati o nečemu što ne pomaže našim učenicima kao što je ova stvar. Svi naši učenici pohađaju O.Š.”Omer Mušić” u Brežanima. Pored svih problema koji imamo u lokalnoj zajednici o kojima bi se trebalo razgovarati na OV Kakanj i pronaći rješenja za probleme koji se tiću svih naših građana,običnih ljudi ne vidim potrebu da se na sjednicama OV priča o nečemu što je već odavno riješeno. Potezanjem tog pitanja ne postiže se ništa osim što naša djeca koja pohađaju školu u Brežanima i koja se tek formiraju kao ličnosti mogu biti zbunjeni izjavama pojedinaca.

-Koliko trenutno učenika pohađa O.Š.”Omer Mušić” i kakva je vaša saradnja sa roditeljima učenika?

-O.Š.”Omer Mušić” u 2013/2014 broji 498 učenika raspoređenih u 26 odjeljenja,18 odjeljenja je u centralnoj školi a 8 u 5 područnih škola. Veoma sam zadovoljan saradnjom sa roditeljima s kojima imam jedan korektan odnos a naravno sve u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja njihove djece i naših mladih koji zaslužuju najbolje. Istakao bih i izuzetno dobar odnos sa svim uposlenicima ove škole i jedan takav odnos roditelja,nastavnika i direktora sa sobom uvijek nosi najbolje rezultate što potvrđuju zapaženi uspjesi naših učenika na raznim školskim takmičenjima. Svakako da je zadovoljstvo biti dio jednog uspješnog kolektiva kao što je ova škola koju smatram jednom od boljih škola na području općine Kakanj.

Ovih dana u medijima bio je aktuelan slučaj jednog incidenta u školi u Tuzli koji je zaprepastio javnost brutalnošću i nasilnim ponašanjem mladih djevojaka prema kolegici iz te škole.Ima li kod Vas takvih slučajeva?

-Roditelji,odgoj,pa onda obrazovne institucije imaju zadatak da svoju djecu nauče lijepim stvarima i ophođenju prema drugim ljudima u ovom slučaju prema svojim vršnjacima. Zasigurno ako problem nasilja postoji u jednoj ranoj dobi onda se trebamo pitati gdje smo pogriješili. Svakako da mediji,internet i mnoštvo drugih faktora utiće na sam odgoj današnjih generacija,na svu sreću u školi u kojoj sam ja direktor nismo imali takvih iskustava što smatram još jednim zajedničkim uspjehom škole i roditelja.
Naravno svaki vid nasilja osuđujem.

Do kraja Vašeg mandata ostalo je 3 mjeseca,kakvi su Vaši dalji planovi?

-Da. Imam još tri mjeseca da učinim što više pozitivnih stvari za moje učenike,imam dosta planova i naravno kao i do sada svjestan sam situacije kako u zemlji tako i kantonu,općini i neće biti lahko ostvariti sve ono što je potrebno da bi jedna ovakva institucija i dalje bila na jednom zavidnom nivou ali svakako da ću učiniti sve što je u mojoj moći da uvijek idemo jedan korak dalje. Ponovo sam konkurisao na mjesto direktora i oslanjajući se isključivo na rad,trud,zalaganje i rezultate koje sam ostvario uz pomoć školskog kolektiva smatram da smo tim koji može uraditi još puno stvari kojima ćemo se ponositi kao i ovim dosadašnjim uspjesima. Moj jedini cilj kao i prethodnih godina je staviti učenike u prvi plan.Na njima svijet ostaje i zbog toga smatram da zaslužuju najkvalitetnije obrazovanje koje im ova škola može pružiti.

U jako lijepom ambijentu škole u Brežanima,nastavnici koji daju sve od sebe da svaku novu generaciju u ovoj školi nauče stvarima koje će mladom čovjeku pomoći u daljem obrazovanju ali i u životu na čelu sa direktorom koji iza sebe ima zavidne rezultate i uspjehe možete samo zaključiti da će takvo okruženje iznjedriti sposobne generacije učenika koji nam itekako trebaju. Direktorski kabinet krasi grb,zastava BiH kao i „Zahvalnica Općinskog vijeća” na koje svakako treba biti ponosan. G-din Kurtović ne samo da je izuzetan sagovornik nego je to i čovjek koji je u ovoj školi ostavio dio sebe u nadi da će to mladi naraštaji znati pametno iskorisiti.Nadamo se da ćemo i narednih godina imati priliku razgovarati sa novim-starim direktorom Kurtovićem jer ono što je provjereno,kvalitetno i dobro ne treba mijenjati.

Kakanj-x/ Ilma Topalović

Comments are closed.