Inspekcija u akciji: Sprečavanje nelegalnog obavljanja taksi i kombi prijevoza putnika u KS

S obzirom da je turistička sezona već počela saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od početka aprila 2018. godine intenzivirala je inspekcijske nadzore prijevoza putnika kombi vozilima kao i taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo. U proteklim danima inspektori su kontrole vršili na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u saradnji sa Jedinicom granične policije Aerodrom. Do sada je izvršeno 50 inspekcijskih kontrola u postupku kojih su kontrolisana 32 kombi i 18 taksi vozila.

Zbog nezakonitog obavljanja prijevoza putnika kombi vozilima inspektori su sačinili 24 zapisnika na osnovu kojih će, nakon okončanog inspekcijskog postupka, biti izdati i prekršajni nalozi. Kazne za ove prekršaje za pravna lica iznose od 1.000 do 5.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 1.000 KM, a za fizička lica od 500 do 1.500 KM. Sačinjeno je i osam zapisnika na okolnosti nelegalnog obavljanja taksi prijevoza, na osnovu kojih je iz saobraćaja, do konačne odluke nadležnog suda, privremeno isključeno pet vozila. Zbog utvrđenih prekršaja za preostala tri prekršitelja biće izdate novčane sankcije, koje za fizička lica iznose od 500-1.500 KM.

U prva tri mjeseca ove godine kantonalni saobraćajni inspektori su izvršili više od 500 inspekcijskih nadzora s ciljem sprečavanja nelegalnog obavljanja taksi i kombi prijevoza na području Kantona Sarajevo. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja izdali su ukupno 102 prekršajna naloga u iznosu od 40.940 KM. Od navedenog iznosa taksi prijevoznicima su izrečene novčane kazne od 22.640 KM, a kombi prijevoznicima 18.300 KM. U navedenom periodu iz saobraćaja je isključeno 15 taksi vozila, koliko iznosi i broj podnesenih prekršajnih postupaka pred nadležnim sudom, a donijeto je i 14 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja javnog prijevoza putnika kombi vozilima.

Inspekcijski nadzori na ove okolnosti bit će nasatavljeni i u predstojećem periodu pojačanim intenzitetom.

Možda vam se svidi

Leave A Reply