Inkluzivno obrazovanje ključno za društvo jednakih mogućnosti

Inkluzija je šansa za sve, a inkluzivno obrazovanje i inkluzivna socijalna politika dio su integralnog općeg obrazovanja i sistema socijalne zaštite potrebne za društvo jednakih mogućnosti, zaključak je konferencije “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo” koja je održana u Sumero centru.

Na konferenciji je naglašeno da za adekvatnu inkluzivnu praksu nije dovoljan samo usmjeren zakon već i njegova provodivost u praksi.

Učesnici konferencije koja je organizirana u okviru Dječije nedjelje, od 2. do 8. oktobra u Kantonu Sarajevo, bili su predstavnici institucija vlasti, NVO sektora te niz eksperata iz različitih oblasti ključnih za proces inkluzije.

“Obrazovni sistem već godinama potiče predrasude i stereotipe i zbog toga je potrebno korjenito promijeniti stavove i pristup osobama sa invaliditetom. Inkluzija osoba sa invaliditetom u društvo je obaveza države, a mi želimo biti oni koji će pokrenuti procese i implementirati inkluziju kao život u lokalnoj zajednici”, istakao je direktor Saveza Sumero Haris Haverić, te dodao da osobe sa invaliditetom imaju pravo i zaslužuju život dostojan čovjeka.

Dodatni zaključci konferencije su da je edukacija stručnjaka o specifičnostima invaliditeta potrebna na svim nivoima, da je inkluzija proces uključivanja svih koji su dugo ostajali socijalno isključeni, te da je potrebna promjena sistema podrške osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Za inkluziju u svim sferama života potreban otkrivajući, a ne dijagnosticirajući pogled, a osobe sa invaliditetom imaju iste želje, radosti, granice i razočarenja kao i svi drugi.

“Obrazovanje definitivno treba reformu koja će donijeti nove metode rada, poboljšati saradnju između škola i unutar škole te poboljšati pripremu nastavnika i odgajatelja. Cilj ovog inkluzivnog procesa trebao bi biti dostizanje maksimuma intelektualnog potencijala svakog djeteta”, rekao je sa Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu Haris Memišević.

Djeca u Bosni i Hercegovini i općenito osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji i predrasudama.

Možda vam se svidi

avatar