Impressum

Redakcija:
Administrator: +387 62 929 812
Web design: +387 62 461 219

Saradnici:
Edis Škulj
Ilma Topalović
Amar Delić
Hamid Hadžić
Alma Kahvedžić

Kolumnisti:
Selman Rustempašić
Sadbera Ibrahimspahić
Dževad Fejzić
Maja Hodžić
Ilma Topalović
Alma Kahvedžić
Maksuma Topalović

Tarik Lazović ( Novinska agencija PATRIA)
Adnan Bajrić (Novo vrijeme)
Elvir Huremović (Bportal)
Muhamed Pivić (dnevno.ba)
Mirsad Bajtarević ( Radio FBiH)

Fotografi:
Melisa Mioč
Šejla Čobo
Kompanije:
Evelin Memić – Općina Kakanj
Adib Zekić – RMU Kakanj
Emina Dedić – HeidelbergCement Kakanj
Sanela Smajić – JP Vodokom Kakanj

Kontakt:
redakcija@kakanj-x.com