HNS protiv uspostavljanja rezervnih sastava

Glavno vijeće HNS-a smatra kako je neophodan veći stupanj koordinacije i saradnje između svih policijskih agencija

Glavno vijeće HNS-a BiH smatra neprihvatljivim uspostavljanje rezervnog sastava policije na entitetskim razinama te se zalaže za dodatno opremanje i edukaciju postojećih policijskih službenika kako bi se taj aparat učinio što efikasnijim uz eventualno popunjavanje nedostajućih policijskih službenika.

Zaključeno je to na današnjoj sjednici Vijeća na kojoj se raspravljalo o aktualnim sigurnosnim izazovima koji se odnose na državnu razinu među kojima i o prijedlogu za uspostavljanje rezervnog sastava policije na entitetskim razinama.

“Za Glavno vijeće HNS-a ovakvo uvođenje rezervnog sastava policije je u potpunosti neprihvatljivo. HNS se zalaže za dodatno opremanje i edukaciju postojećih policijskih službenika kako bi se ovaj aparat učinio što efikasnijim uz eventualno popunjavanje nedostajućih policijskih službenika vodeći računa o onim upravama gdje realno postoji potreba kako ne bi došlo do ugrožavanja osnovnih elemenata sigurnosti”, navodi u priopćenju Glavno vijeće HNS-a.

Vijeće smatra kako je neophodan veći stupanj koordinacije i saradnje između svih policijskih agencija, a što bi zasigurno rezultiralo većom efikasnošću na otkrivanju i sprečavanju svih oblika kaznenih dijela pa i onih koja se odnose na ilegalne migracije.

Možda vam se svidi

Leave A Reply