Hfz.Sulejman Bugari u Kaknju:"Nemamo osjećaj za druge"

Večeras Gradska biblioteka Kakanj je bila domaćin programa „Suret sa autorom“ a gost u desetoj godišnjici ove manifestacije bio je Hafiz Sulejman Bugari.

U okviru Tvornice kulture Kakanj, održana je promocija četiri knjige, zbirka više od pedeset hutbi – pod naslovom „Vratimo se Gospodaru“, zbirka medijskih nastupa pod naslovom „Mi smo jedan drugome najbolji poklon“, zbirka predavanja „Dersovi i druženja“ i „Liječenje ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama“. Suvišno je posebno ili puno govoriti o liku i djelu Hafiza Bugarija. Ove knjige su na zadovoljstvo čitalaca ugledale svjetlo dana u izdanju izdavačke kuće „Connectum“ iz Sarajeva koja je i ovu večer bila promotor. Oko 17,00 sati u prepunoj gradskoj džamiji prvo predavanje je održano u džematu Čaršija. Tako je jedan dobar sat prije samog druženja već bilo okupljeno mnogo posjetilaca pa je čitaonica u Gradskoj biblioteci bila krcata i ispunjena do samog izlaza. Nakon uvodnog obraćanja promotora i direktora Senada N.Čišije, riječ je uzeo hafiz.

Hafiz Sulejman Bugari – druženje sa dušama slušalaca

Sve se živo umirilo. Bugari, za razliku od svojih promotora, nije mnogo detaljno govorio o knjigama. Ustvari odlučio se na kratka pojedinačna predavanja prema naslovu svake knjige koje bi ponijelo radni naslov kakvi smo to ljudi. Podsjetio je prisutne na hadise Poslanika Muhammeda s.a.v.s koji govore jednim dijelom upravo o našem stanju danas, o ljudskim međusobnim odnosima, o međusobnoj ljubavi, mržnji, zavisti, toleranciji. Tako je objasnio i naslove sa svojih knjiga sljedećim riječima: Kroz knjigu „Vratimo se Gospodaru“Bugari je savremen. U svojim hudbama traga za problemima u svojoj okolini, za onim što bi moglo biti pozitivno i onim što bi moglo biti negativno. Veoma je često direktan i živ u govoru, tako uvlači slušaoce u srž teme. To nije kazuistika, nego neka vrsta dijaloga ili druženje sa dušama slušalaca. Slušaočeva misao nemože odutati jer slušalac primječuje da je riječ i o njemu. Njegove hudbe su veoma aktuelne, zbog toga zaslužuju pažnju.
U ovoj knjizi, kao ideja vodilja, dominira etika. Ovo djelo posebno je značajno za žene, koje nisu u mogućnosti slušati hudbe u džamiji a one će im, bez sumnje, pomoći u odgoju sebe i svoje djece u duhu islama i Časne knjige što znači i u duhu Dobra. U djelu „Dersovi i druženja“ je riječ o tematskim predavanjima hafiza na raznim susretima. Autor kroz knjigu „Liječenje ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama“, objašnjava porast broja ovisnika i veliki promet psihoaktivnih sredstava u zemljama okruženja, uz uticaj svih negativnosti koje je donio rat, doveo je našu zemlju u situaciju da smo postali zemlja tranzita velikih količina opijata, ali i zemlja brzog rasta broja konzumenata i ovisnika. Dijelom naše svakodnevnice su, nažalost, informacije da je sve veći broj djece i odraslih koji postaju ovisnici o raznim psihoaktivnim supstancama.Sve je to život koji se odvija u našoj neposrednoj blizini, a ipak smo nemoćni da učinimo bilo šta u cilju rješavanja statusnih pitanja tih osoba koje su u stanju socijalne potrebe. Neminovno je načiniti psihološki zaokret kod većine, kako bi se postupno oslobađali predrasuda prema ovisnicima. Neophodno je informirati javnost u zajednici da se radi o osobama koje su bolesne i kojima je potrebna pomoć, te da smo u obavezi da im omogućimo život dostojan čovjeka. I na kraju je predstavljena knjiga „Mi smo jedan drugome najbolji poklon“u kojoj kroz njegov opis kako kaže Allah, dž.š., duži svakog čovjeka da sviđa sa sobom račun svaku večer. Da vidi šta je to učinio tokom dana koji je prošao. A ako to ne radi, da, barem, svidi račun sa sobom jednom u godini. Šta ga je zadesilo u prošloj godini i kakvu je pouku iz toga izvukao? Šta je shvatio iz problema koji je njega lično zadesio i problema na globalnom planu? Jer, Allah, dž.š., svakog pojedinačno iskušava, ali iskušava i zajednicu u cjelini. Zašto? Ne bi li ljudi razmišljali o svojim postupcima, o putevima koji idu! A čovjeka je teško nagnati da razmišlja o sebi. Najmanje razmišlja o sebi i najmanje je spreman sebi uputiti kritiku. S druge strane, vazda je spreman kritizirati drugog i ukazivati munanedostatke.„U potrazi za materijalizmom izgubili smo dušu. U trci za ovim svijetom gubimo onaj svijet. Biramo prolaznost umjesto vječnosti. Izgubili smo osjećaje. Postali smo, nekako, drvendurasti. Nemamo osjećaj za razgovor, nemamo osjećaj da bismo trebali razumjeti onog drugog… Zaslijepljeni smo stvorenim, pa ne vidimo stvoritelja“, istakao je Hafiz Sulejman Bugari čija predavanja, gostovanja, radijske ili tv emisije imaju nemjerljivu gledanost i slušanost.

Slovo o autoru:

Sulejman Bugari rođen je 5. oktobra 1966. godine u Orahovcu – Prizren. Srednju školu, Medresu, završio je u Sarajevu. Sa treće godine Teološkog fakulteta u Sarajevu, današnji Fakultet islamskih nauka, odlazi u Medinu, na Univerzitet islamskih nauka, gdje, 1998. godine, diplomira na Odsjeku Kur’an i tefsir. Već slijedeće godine biva angažiran kao imam u Baščaršijskoj džamiji u Sarajevu, a od 2003. godine radi i djeluje u džematu Bijele džamije na Vratniku te kao kordinator svih centara za borbu protiv ovisnosti od droga ispred Rijaseta islamske zajednice BiH.

(kakanj-x / Hamid Hadžić)

Možda vam se svidi

Comments are closed.