HELP i Općina Kakanj nastavljaju pomagati Kakanjcima.

U okviru realizacije projekta Njemačke nevladine organizacije “Help” i Općine Kakanj, protekle sedmice je izvršena nova dodjela pomoći za 3 korisnika iz Kaknja koji su podnijeli aplikacije, te prošli proces selekcije “Help”-a. U ovom ciklusu pomoć su dobili Faik Gagulić, Bernard Šain I Nedžad Spahić.

Njemačka organizacija Help je prije 2 godine realizirala pilot projekat u Općini Kakanj a od kraja prošle I početkom ove godine nastavlja projekat u vrijednosti 200.ooo KM u oblasti poduzetništva, poljoprivrede I turizma.Među njima je I Nedžad Spahić iz Doboja kojem je dodijeljeno 150 koka nosilica,150 tovnih pilića, 1.000 kg koncentrata za koke i 430 kg hrane za piliće. On se već godinama u prekidima bavi peradarstvom, ali posljednje dvije aktivno, budući da ne može naći posao. Za ovaj program je saznao od prijatelja.

“Saznao sam za ovaj projekat od kolege koji mi je rekao da se prijavim u općinu Kakanj. To je bilo možda prošle godine. Nisam mislio da ću dobiti ikakvu pomoć budući das u se već neke pomoći dijelile, tako das am I zaboravio na to. Jako sam zadovoljan ovom donacijom I zahvaljujem se općini Kakanj I organizaciji Help” – kazao je Nedžad Spahić.

Među onima koji su dobili pomoć iz projekta Help su još Faik Gagulić iz Varalića koji je dobio građevinski materijal za izgradnju ribnjaka u vrijednost 3.107,60 KM. I Bernard Šain iz Kraljeve Sutjeske koji je dobio 200 koka nosilica i 1.000 kg koncentrata za koke.

“Help je nastavio svoje aktivnosti pomoći Kakanjcima. Ovo je nastavak realizacije ovog projekta, koji je kao pilot projekat startao prošle godine I nastavlja se kroz ovu u vrijednosti 200 000 KM u oblasti poduzetništva, poljoprivrede I turizma.” – kazao je Fadil Merdić, šef odsjeka za lokalni ekonomski razvoj.
Nabavku poljoprivredne mehanizacije i ostalih sredstava za razvoj poduzetništva finansiraju Njemačka nevladina organizacija “Help” sa iznosom od 55 %, Općina Kakanj iznosom od 30 %, te sami korisnici učešćem od 15 %.

Kakanj-x

Comments are closed.