FBiH: Za navođenje na prostituciju predloženo do 15 godina zatvora

Izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koje predlaže Federalna vlada, jedna su od najavljenih tema za narednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, sazvanu za nastupajuću sedmicu.

Kao temeljni razlog za izmjene i dopune sadašnjeg zakona Vlada je navela unapređenje teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja.- Naime, analizom statističkih pokazatelja zaključeno je da je u evidentnom porastu broj krivičnih djela motiviranih mržnjom zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Te pojave nužno je suzbiti jasnim zakonskim opredjeljenjem kako bi i u preventivnom i represivnom smislu bila ostvarena funkcija krivičnog zakonodavstva. Stoga je opredjeljenje Prijedloga zakona suzbijanje društveno opasnih ponašanja kao što su krivična djela počinjena iz mržnje, navođenje na prostituciju te trgovina ljudima – navedeno je iz Vlade.

Prijedlogom izmjena i dopuna sadašnjeg zakona je za krivično djelo navođenja na prostituciju propisana kazna od jedne do 15 godina zatvora. Za kazneno djelo organizirane trgovne ljudima zaprijećena je kazna zatvora od najmanje deset godina, a zatvorske kazne do 12 godina propisane su za pranje novca.Krivično djelo navođenja na prostituciju zadržalo bi osnovni oblik, uz pretpostavku dobrovoljnosti i punoljetstva.Visoke zatvorske kazne propisane su za prisiljavanje na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju te za finansiranje terorizma.

Jedna od intervencija je brisanje odredbe koja je propisivala zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom izjednačavanjem s jednim dnevnim iznosom novčane kazne, što je dovodilo do različitog postupanja sudova te do nejednakog položaja osuđenih osoba – podnositelja zahtjeva za zamjenu kazne zatvora do jedne godine novčanom kaznom.

Članom 8. novog zakonskog prijedloga je definicija krivičnog djela finansiranja terorističkih aktivnosti usuglašena s međunarodnim standardima, čime je ispunjena jedna obaveza Bosne i Hercegovine u usuglašavanju krivičnog zakonodavstva, najavljeno je iz Vlade.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH Vlada je utvrdila početkom februara i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

(Fena)

Možda vam se svidi

avatar