FBiH: Šta znači neoporezivanje plata od 600 KM?!

Iz Udruženja Ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta ‘SEEF’ izražavaju zabinutost zbog novog Prednacrta Zakona o porezu na dohodak u FBiH, koji je Federalna vlada utvrdila i dostavila socijalnim partnerima na usaglašavanje, saopćeno je iz Udruženja, prenosi Patria.– Posebnu pažnju skrećemo na prijedlog Vlade da se ukinu lični odbici, što djeluje destimulirajuće na porodice koje imaju djecu, ili koje planiraju širiti porodicu, a to naročito nije dobro u situaciji kada se naša država suočava s padom nataliteta – upozoravaju iz Udruženja.

U Vladinom Prednacrtu Zakona o porezu na dohodak planirano je da plaće do 600 KM nisu oporezive, dok plaće iznad 600 KM država oporezuje, bez obzira na broj članova porodice koje uposlenik izdržava.Iz Udruženja Ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta smatraju da takav Vladin prijedlog nije dobar. Reforme trebaju podsticati, a ne ugrožavati natalitet.

– Niske reproduktivne norme stanovništva i ekonomske prilike koje podstiču emigraciju najvažniji su faktori pada bosanskohercegovačke populacije. Stoga, uspješno sprovođenje mjera za podsticaj rađanja, ubrzanje i uspješnije sprovođenje ekonomskih i društvenih reformi uz preduzimanje dugoročnih sektorskih politika trebaju da budu imperativ.

Podsticaj nataliteta je preduslov za mladu radnu snagu koja može biti jedan od pokretača ekonomskog rasta i konkurentna prednost na globalnom tržištu.Apelujemo na vladine i nevladine organizacije da zajednički krenemo u reforme koje donose suštinske promjene i garantuju svijetlu budućnost Bosni i Hercegovnini i njenim stanovnicima – navode iz Udruženja, dodajući da ako se  reforme postave i provedu kvalitetno, to će direktno utjecati na stabilnost države i ekonomski rast što je osnovica za rast životnog standarda, rast bruto društvenog proizvoda, kvalitetnijeg zdravstva, školstva i kvalitetnijeg životnog okruženja u zemlji.

Možda vam se svidi

avatar