4 C
Kakanj
Nedjelja, 28 Februara, 2021

EU daje BIH kredit u iznosu 250 miliona eura

Nakon što je zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda nedavno potpisao Memorandum o razumijevanju između Europske unije (EU) i BiH o dodjeli 250 miliona eura makrofinancijske pomoći, na ovaj dokument stavio je i svoj potpis.

S obzirom na to da je uz memorandum o razumijevanju potpisan i Sporazum o zajam za makrofinansijsku pomoć EU, omogućeno je da u institucijama BiH započne proces ratifikacije međunarodnog ugovora nakon čega će sredstva biti operativna.

Budući je riječ o pomoći za više nivoe vlasti, čiji su predstavnici sudjelovatli u pregovorima s EU, Memorandum su potvrdili i podržali ministri finansija oba entiteta te gradonačelnik Distrikta Brčko, a u ime Centralne banke, kao agenta zajmoprimatelja, potpisnik je guverner Senad Softić.

Bevanda je naglasio kako je cilj makrofinansijske pomoći EU ublažavanje posljedica krize uzrokovane pandemijom virusa Covid-19, te dolazi uz ostale resurse koje je zemlja dobila od drugih međunarodnih finansijskih institucija kao podršku za ekonomsku stabilnost.

– Sredstva iz ovog zajma bit će isplaćena u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona eura, a isplata prve rate očekuje se nakon stupanja na snagu Memoranduma i pratećeg sporazuma o kreditnoj liniji kojeg smo također potpisali. Tim sporazumom reguliraju se procedure isplate pomoći BiH – objasnio je Bevanda.

Dodao je da je BiH duže vrijeme pregovarala o ovom zajmu jer su morale biti ispoštovane sve unutarnje procedure kao i mehanizam koordinacije tokom odlučivanja.

Ovim Memorandumom u skladu sa prethodnim odlukama Europskog parlamenta i Vijećem EU-a BiH stavljena je na raspolaganje makrofinansijska pomoć u iznosu od 250 miliona eura u obliku zajma.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO