Enver Merdić: "Vratiti Kaknju ono što mu pripada"

Posljednja sjednica Općinskog vijeća Kakanj, 25.po redu bila je prilika da se pored odlučivanja o bitnim političkim i društvenim pitanjima, prilika da se čestita aktuelnom vijećniku SBB-a Enveru Merdiću na prolasku u Parlamentarnu Skupštinu Federacije BiH. Enver Merdić je jedini vijećnik u ovom sastavu koji je dobio podršku građana Kaknja da ih zastupa na višem nivou vlasti.

Pored Merdića na kandidatskim listama na Skupštinu ZDK, kao i za Federalni Parlament su se našli i sljedeći vijećnici: Eldin Mijoč (SDP), Emir Demir (A-SDA), Elvedin Delić (A-SDA), Rešad Merdić (Stranka za BiH) te Jasmin Mušanović (SBB) i Slaven Katičić (HDZ BiH).

Na osnovu sačinjenih zapisnika sa Općinskih vijeća, od svih navedenih koji su bili na listama za viši nivo Zakonodavne vlasti, Enver Merdić je bio među onima koji su manje aktivni. Primjera radi, Eldin Mijoč (SDP) je predsjednik kluba vijećnika SDP-a, te kao takav je skoro na svakoj sjednici OV-a izlazio za govornicu i davao prijedloge. Iako je često nailazio na kritike, zbog samog položaja opozicije koja je skoro pa nestala u OV-u, Mijoč je svakako zaslužio po mnogo čemu da bude izabran u viši nivo vlasti. Očito je da je SDP BiH zajedno sa sobom povukao i ovog odličnog političara. Emir Demir i Elvedin Delić (A-SDA) su bili dovoljno aktivni, ako ništa bar po pitanju viječnićkih pitanja i inicijativa koje su redovno izlagali. Slično je i sa Jasminom Mušanovićem (SBB). Rešad Merdić (Stranka za BiH) je zamjenik Predsjedavajućeg OV-a Slavena Katičića (HDZ BiH), čija je funkcija i uloga takva u vijeću da su i više nego aktivni.

Ipak, prošao je Merdić, a za govornicom na 25.sjednici Općinskog vijeća se obratio kolegama i rekao kako Kaknju treba vratiti ono što mu pripada.

Svakako da treba, a Merdić nije rekao šta. Svakako da je dobro što Kakanj ima bar jednog predstavnika u Federalnom Parlamentu koji je znao kako proslaviti svoj izborni uspjeh. Mi se samo nadamo da će u Federalnom Parlamentu čije su fotelje vjerujemo mnogo udobnije od  fotelja Općinskog vijeća u Kaknju, biti aktivniji, ako ništa bar zastupničkim pitanjima i inicijativama. Kakanj prati Skupštine.

Slavlje Merdića sa stranačkim kolegama
Slavlje Merdića sa stranačkim kolegama nakon izbornog uspjeha

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.