Emir Demir doktorirao šerijatsko pravo

Dana 07.08.2014. godine na Al-Madinah International University iz Malezije uspješno je, s najvišom ocjenom i uz preporuku komisije da se doktorska disertacija štampa, Emir Demir iz Kaknja odbranio doktorsku disertaciju.

Doktorski rad Emira Demira nosi naslov:

“Usaglašavanje fetvi/decizija” (Mizanul-fetava) od šejhul-islama Mustafe Balizadea – valorizacija, komentar i izvođenje fetvi za novonastala pitanja iz bračnog prava prema primarnim i sekundarnim izvorima hanefijske pravne škole.

Doktor šerijatskog prava Emir Demir se u drugom dijelu svoga rada posebno posvetio rješvanju savremene problematike iz domena sklapanja braka, izdržavanja bračnih drugova i djece, te propisa vezanih za laktaciju.

Komisiju su sačinjavali sljedeći članovi:

  1. doc.dr. Ahmed Ali Abdul-Ati, predsjedavajući Komisije,
  2. prof. dr. Ismail Abdurrahman Ušb, spoljni član Komisije sa Univerziteta Al-Azhar,
  3. prof.dr. Sabri Abdur-Reuf, spoljni član sa Univerziteta Al-Azhar,
  4. prof.dr. Abdun-Nasir Hidr Milad, član sa Al-Madinah International Univeristy,
  5. prof.dr. Nadi Kubejsi Serhan, mentor i član sa Al-Madinah International Univeristy,
  6. doc.dr. Enisur-Rahman El-Hakk, predstavnik Fakulteta islamkih nauka na Al-Madinah International Univeristy,
  7. Prof. Muhammed Kemal, predstavnik Sekretarijata za postdipolmske studije.

Spomenuti rad sa svojih 450 stranica u svom drugom drugom dijelu tretirao je tematiku savremenih rješenja u okviru hanefijske pravne škole za sljedeća pitanja: sklapanje i razvod braka preko savremenih sredstava komunikacije, neobavezna bračna zajednica, proformalna bračna zajednica, utvrđivanje srodstva putem DNK-analize, namjerni abortus, abortus nakon silovanja, vještačka oplodnja i pohranjivanje oplođenih i neoplošenih jajnih ćelija, surogat-majke, banke mlijeka i dr.

kakanj-x

 

Možda vam se svidi

Comments are closed.