Ekrem Kobilica (15.4.1971-4.10.1995) – kakanjski heroj

Ekrem Kobilica, sin Mursela i Hanke, rođen je 15. aprila 1971. godine, u selu Hrastovac, općina Kakanj. Bio je dobrovoljac u Patriotskoj ligi, a potom se hrabro borio u redovima 309. brdske brigade Kakanj i 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade.

„Vozuća, Vlašić, Misoča, Semizovac, Nabožić, Donji Vakuf su ratišta na kojima se za slobodnu Bosnu Ekrem borio. Od februara 1995. godine komandir je izviđačko-diverzantskog voda u 7. muslimanskoj viteškoj oslobodilačkoj brigadi. Oni nisu znali za riječi neću, ne mogu, ne smijem, nije na mene red. Uvijek je bio nasmijan i vedar. Ekrem se planirao i oženiti kada se vrati sa Ozrena. Izabranicu je upoznao na zavidovićkom ratištu. Živ se sa Ozrena  nije vratio. Posthumno je 1995. godine odlikovan „Zlatnim ljiljanom“,  zapisao je Dženan Kubat u knjizi „Kakanjski šehidi i poginuli borci 1992-1995“.

Ekrem Kobilica je poginuo 4. oktobra 1995. godine na vozućkom ratištu, kota Starčeva kosa. Ukopan je u rodnom Hrastovcu.

Možda vam se svidi

Comments are closed.