Drljača tvrdi da novi zakon o PIO uvodi pravičniji sistem

0

Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača obrazložio je da će novi predloženi federalni zakon o penzjskom i invalidskom osigranju uvesti pravičniji sistem u ovu oblast, dok je predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović rekao da Vlada kao predlagač nije dobila saglasnost sindikata za ovaj zakon zbog primjedbi, a posebno one da će njime biti pogođeni radnici u realnom sektoru, naročito bivši borci.

Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na kojoj je u toku poslanička rasprava o ovom zakonu, ministar Drljača je obrazložući taj tekst poslanicima, naveo primjere da će radnik u realnom sektoru i učiteljica, primjerice, s navršenih 40 godina staža i uplaćenim doprinosima, imati veće penzije nego što bi imali po dosadašjem sistemu.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Policajci bi imali manje penzije, ali je za njih predložen drugi zakon koji će zasebno urediti penzije toj kategoriji, naveo je Drljača.Objasnio je da novopredloženi zakon uvodi bodovni sistem za obračun visine penzija, zasnovan na godinama staža i uplaćenim doprinosa.Tako će osiguranik s 40 godina staža, ako mu je plaća bila u visini prosječne u Federaciji BH, za svaku godinu dobivati po jedan bod. Pomnoženo s godinama staža, to je ukupno 40 bodova koji se potom množe s koeficijentom 14. Penzija takvom korisniku iznosit će: 40X14=560 KM, izračunao je ministar Drljača.

On ističe da predložena rješenja u zakonu nisu idealna i ne zadovoljavaju u potpunosti sve zahtjeve zainteresiranih strana, ali u svakom slučaju poboljšavaju sistem PIO i obezbjeđuju njegovu dugoročnu finansijsku stabilnost.U nastavku je ukazao na najbitnija zakonska rješenja.Zadržana su postojeća prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a novi zakon predviđa i mehanizam zaštite najugroženiji kategorija kroz tzv. najnižu penziju i zagarantovanu penziju u dosadašnjem iznosu (326 i 434 KM), koji će se dalje usklađivati, ustvrdio je ministar.

Utvrđena je vrijednost općeg boda od 14 KM. Jedna od novina je i uvođenje prava na posmrtninu.U članu 78. propisano je usklađivanje vrijednosti boda, i to 15. aprila svake godine, počev od 01.01.2019. godine, a u članu 79. usklađivanje (povećanje) penzija 15. aprila svake godine. Dakle, napušta se sistem koeficijenta (isplati koliko imaš) i uvodi redovno i transparentno usklađivanja penzija (povečanje) po unaprijed utvrđenim pravilima, naveo je ministar Drljača.

Propisano je, po njegovi riječima, da se najviše penzije neće usklađivati/povećavati sve dok najniži iznos penzije ne dostigne petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu.- Ako su ekonomska kretanja povoljna, tj. ostvaruje se rast uz povoljne fiskalne uvjete, može se donijeti odluka o dodatnom/vanrednom usklađivanju penzija. U članu 140. kojim je propisana isplata penzija korisnicima koji već ostvaruju pravo, propisano je povećanje zakonskog iznosa penzija korisnicima prava koji su ih ostvarili do 31.07.1998. godine za 10 posto te korisnicima koji su prava ostvarili od 31.07.1998. godine do 31.12.2007. godine za 5 posto – riječi su ministra Drljače.

Po novom predloženom zakonu, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kad navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja s uvećanim trajanjem, starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju snižava se za ukupno uvećanje staža, ali najviše do 45 godina života.

Predviđen je prelazni period u kojem osiguranik muškarac/žena mogu ostvariti pravo na starosnu penziju i prije uvjeta propisanih ovim zakonom. Tako osiguranik ima pravo na starosnu penziju i kada navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 62 godine života (čl.142.). Predviđeno je postepeno povećavanje godina starosti i paralelno s tim, godina staža osiguranja, a s ciljem smanjenja broja prijevremenih penzija.

U segmentu invalidskih penzija nije bilo većih izmjena u novom zakonu, ali su stvorene pretpostavke i date smjernice za izmjenu drugih propisa koji uređuju ovu oblast, što će u konačnici dovesti do striktnije procedure i metodologije ocjene preostale radne sposobnosti, čime će se smanjiti broj novih invalidskih penzija, kazao je Drljača.

Invalidska penzija određuje se na isti način kao i starosna, odnosno množenjem ličnih bodova osiguranika i vrijednosti općeg boda na dan ostvarivanja prava.Zadržani su određeni zaštitni mehanizmi, npr. da invalidska penzija za osiguranika koji ima manje od 15 godina staža osiguranja, ne može biti manja od iznosa najniže penzije, kao i da se za osiguranika kod koga je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, penzija određuje za staž osiguranja od 40 godina.

Članovima 68. do 77. zakona propisano je pravo na porodičnu penziju, uvjeti pod kojima udovica stiče ovo pravo (čl. 70.), udovac (čl. 71), te dijete (čl.73.), kao i način određivanja ovog prava.

Predloženim rješenjima generalno su pooštreni uvjeti za sticanje ovog prava (isplata penzija je uvjetovana navršetkom određenog broja godina) radi smanjenja broja porodičnih penzija te podsticanje potencijalnih korisnika ovih penzija na uključivanje u tržište rada, što je jedan od pravaca reforme utvrđenih Strategijom reforme penzijskog sistema u Federaciji.Napravljeni su određeni izuzeci primjereni socioekonomskoj situaciji, uz uvažavanje u praksi uočenih specifičnih situacija u kojima su udovice/udovci trajno gubili pravo na penziju, istaknuo je ministar rada i socijalne politike.

Poseban izuzetak je napravljen u slučaju udovica poginulih boraca pripadnika Armije BiH i HVO-a te MUP-a jer je izuzetno od svih uvjeta, predviđeno da udovica šehida, odnosno poginulog branioca, ima pravo na porodičnu penziju kad navrši 45 godina života (ranije je trajno gubila pravo), obrazložio je Drljača.Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović, koji se također obratio poslanicima Predstavničkog doma, između ostalog je rekao da je cilj novopredloženog zakona o PIO sprečavanje prijevremenog odlaska u penziju na način da će borcima radnicima, za svaku godinu ranijeg odlaska u penziju, dakle prije 62., odnosno 65. godine života, penzija biti smanjena za četiri posto. Bit će im umanjeni i bodovi za svaku godinu učešća u odbrambenim jedinicama, pa će, po tvrdnjama Sindikata, radnici bivši borci, umjesto jednog boda na račun tih godina, imati pola boda.

Uporedo sa sjednicom Predstavničko doma, ispred zgrade Federalnog aprlamenta traje protest bivših boraca i sindikalaca, nezadovoljnih novopredloženim zakonom.Sindikalci su uputili primjedbe koje su ptretočene u neke od mnoštva podnesenih poslaničkih amandmane na ovaj zakon. Jedna od osnovnih primjedbi je da će zakonom naročito biti pogođeni radnici u realnom sektoru jer se za osnov izračuna visine budućih penzija uzima prosječna plaća u FBiH, koju radnici iz ovog sektora ne mogu nikako ostvariti.