Donacija Sparkasse Bank Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu

„Sparkasse Bank BiH je posvećena pomaganju zajednici u kojoj radi,
naročito u segmentu obrazovanja.
Donacija instituciji kao što je Škola za srednje stručno
obrazovanje i radno osposobljavanje je u skladu sa našim
društveno odgovornom strategijom koja ima fokus na mlade,
te unapređenje njihovih znanja i vještina kako bi sutra na
najbolji način mogli doprinjeti razvoju svojih lokalnih
zajednica,” izjavio je Amir Softić, član Uprave Sparkasse Bank BiH

U Sparkasse Bank BiH smatraju da postoji potreba jačanja
obrazovnih kapaciteta stručnog obrazovanja.
Direktorica Škole, Inga Biščević, smatra da je „način na koji
škola pristupa obrazovanju, ali i brizi u nalaženju posla bivšim
učenicima, ono sto izdvaja ovu školu od drugih, i primjer kako i
druge škole, i to ne samo stručnog usmjerenja, mogu raditi.
Kao inkluzivna škola, koja radi sa djecom i mladima smanjenih
mogućnosti, praktičan rad je ključan kako bi naši učenici stekli
diplomu o stručnoj osposobljenosti, sa kojom mogu
ravnopravno sa drugim školama prijaviti se na tržište rada.“
Donacija u vidu tehničke opreme, savremenog
multifunkcionalnog fotokopir aparata, neophodnog za svakodnevno
obavljanje aktivnosti učenika Škole
za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, je jedan od projekata koje banka realizira u skladu sa
strategijom društveno odgovornog poslovanja.
Nedostatak opreme u školama koje rade sa djecom i mladima sa poteškoćama, i posljedično manjkavost
praktičnog dijela nastave, je jedan od najvećih izazova sa kojima se
mladi suočavaju prilikom sticanja
znanja i izvođenja praktične nastave, te osposobljavanja za buduće poslovne izazove.

Možda vam se svidi

avatar