Transparentnost koju Općina Kakanj propagira i pokazuje u praksi pokazuje izuzetne rezultate u pogledu osiguranja pravičnosti kod dodjele budžetskih sredstava. Nakon nedavne objave preliminarne liste kandidata za općinsku studentsku stipendiju na kojoj je jasno i transparentno navedeno kako su aplikacije bodovane u skladu sa kriterijima i koliko je svaki od kandidata osvojio bodova, u Općinu Kakanj stigle su prijave da su neki od kandidata dobili više bodova nego što po svom statusu zaslužuju.

Nakon tih prijava izvršene su provjere tokom kojih je ustanovljeno da je 10 kandidata dostavilo dokumentaciju o plaćama roditelja koja sadrži lažirane podatke o visini plaće. Na ovaj način izvršen  je pokušaj obmane komisije za dodjelu stipendija sa ciljem da kandidati nepravedno dobiju što više bodova. Među firmama i institucijama koje su izdale i ovjerile lažne podatke ima i onih u privatnom i onih u državnom vlasništvu.

Svi kandidati koji su dostavili lažne podatke su obrisani sa liste, a lažirana dokumentacija će biti dostavljena nadležnim policijskim organima kako bi se, u skladu sa zakonom, poduzele mjere protiv osoba koje su sačinile i dostavile lažnu dokumentaciju, te firmi i službenih lica koja su izvršila ovjeru lažiranih podata.

Građane Kaknja pozivamo da i dalje prate sve liste koje se objavljuju na službenoj web-stranici Općine Kakanj i da prijave sve sumnjive slučajeve. Anonimnost osoba koje prijave sumnjive slučajeve je zagarantirana.

“Općina Kakanj će istrajati u osiguranju pravičnosti kod dodjele budžetskih sredstava. Građane pozivamo na saradnju, a nastavljamo sa detaljnim provjerama svih aplikacija za dodjelu budžetskih sredstava po svim osnovama”, rekao je općinski načelnik Nermin Mandra. (Press Općine Kakanj)

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj