Dodijeljena poticajna sredstva za pokretanje i proširenje djelatnosti

Općina Kakanj kontinuirano realizira aktivnosti koje su usmjerene na razvoj poduzetništva, te na zapošljavanje i samozapošljavanje.

Ovogodišnji projekti “Pokreni svoj posao u Kaknju” i “Proširi svoj posao u Kaknju” ulaze u završnu fazu. Nakon okončane procedure dostavljanja poslovnih planova, izvršeno je ocjenjivanje poslovnih planova, te je sačinjena lista kandidata sa iznosima koje će im Općina Kakanj dodijeliti u svrhu pokretanja i proširenja djelatnosti.

Po 6.000 KM dodijeljeno je Harisu Kuloviću za pokretanje djelatnosti otkupa i djelimične reciklaže plastičnog otpada, Izetu Hajdukoviću za pokretanje djelatnosti uzgoja tovnih jagnjadi i kurbana, te Mireli Smaka za pokretanje frizerske djelatnosti.

Po 5.000 KM dobit će Merima Junuzović za pokretanje apotekarske djelatnosti u privatnoj praksi, Edhem Piljug za pokretanje obrta “Selkop” i Irfan Mehić za pokretanje proizvodnje jagodičastog voća.

Po 4.000 KM dobit će Lopo Nazif u svrhu pokretanja djelatnosti uvoza i distribucije boja i lakova i drugih autoreparaturnih materijala, Azra Selimović za pokretanje djelatnosti Doner kebab „Kod Mense“ i Nedžmina Čaluk za pokretanje djelatnosti “Wellness spa beauty centar” Kakanj.

Za proširenje djelatnosti i zapošljavanje novih radnika na području Kaknja po 6.000 KM dodijeljeno je firmama “INKOS” export-import d.o.o Kakanj i “PROTEXTIL” d.o.o Zenica.

Firmi “WILLONA” d.o.o. Sarajevo za istu svrhu dodijeljeno je 5.000 KM.

Samostalnom poljoprivrednom proizvođaču Ameru Hadroviću dodijeljeno je 5.000 KM za proširenje djelatnosti uzgoja tovnih pilića.

Po 4.000 KM dodijeljeno je firmama “INTERAGRO” d.o.o Kakanj za nabavku cisterne za otkup mlijeka i “TAHO-KOMERC” d.o.o Kakanj za proširenje industrijske prerade jagodičastog i košpičastog voća.

Sa kandidatima kojima su dodijeljena poticajna sredstva u svrhu pokretanja djelatnosti danas je u sali Općine Kakanj održan sastanak na kojem su obaviješteni da im se ostavlja rok od 60 dana da izvrše registraciju djelatnosti/firme.

Nakon dostavljanja dokaza o registraciji djelatnosti/firme, sa istima će biti potpisan ugovor o realizaciji Projekta „Pokreni/Proširi svoj posao u Kaknju“, na osnovu čega bi Služba za finansije mogla izvršiti isplatu podsticajnih sredstava.

Odabrani korisnici predmetnih poticajnih sredstava preuzimaju obavezu da po isteku godine dana od registracije obrta ili preduzeća dostave Općini Kakanj uvjerenje o uredno izmirenim javnim prihodima za proteklih 12 mjeseci, te izvještaj i dokaze o utrošenim sredstvima.

Projekat  „Pokreni svoj posao u Kaknju“ Općina Kakanj će realizirati u partnerstvu sa Humanitarnom organizacijom “World Vision”.

PRESS OPĆINA KAKANJ

P1050853
Detalj sa sastanka sa dobitnicima poticajnih sredstava za pokretanje djelatnosti
Možda vam se svidi

Comments are closed.