2 C
Kakanj
Četvrtak, 25 Februara, 2021

Direktori škola bez političkog angažmana

Prema dopunama Zakona o osnovnoj i Zakona o srednjoj školi koje je na sjednici  (održanoj 12. 06. 2014.) usvojila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, direktorima i pomoćnicima direktora osnovnih i srednjih škola za vrijeme trajanja mandata zabranjuje se svaki oblik političkog angažovanja u tijelima i organima političkih stranaka.

Ove dopune načinjene su po nalogu i zaključcima Skupštine Kantona koja je ovim izmjenama željela depolitizirati sistem obrazovanja na području Kantona, a slične preporuke dala je i Misija OSCE-a u BiH. Inače, Zeničko-dobojski kanton je prvi koji je uveo ove klauzule u proces izbora direktora u osnovnim i srednjim školama.

Na ovoj sjednici je usvojen i  Izvještaj o poslovanju Kantonalne bolnice Zenica za 2013. godinu prema kome je iskazan gubitak od 1.859.669 KM. Razlozi gubitka su višestruki, ali su najveći u već postojećoj teškoj ekonomskoj situaciji, navodi se u Izvještaju.Tokom 2013. godine liječeno je 30.885 bolesnika, ostvareno 226.696 bolničkih dana i obavljeno 13.931 operacija. No, činjenica da se tokom prošle godine u Kantonalnoj bolnici zaposlilo na neodređeno vrijeme novih 58 zaposlenika, od čega 50 medicinskih i osam nemedicinskih radnika te još 156 radnika na određeno vrijeme  razlogom je što je  u ukupnoj sumi za plaće potrošeno gotovo milion KM više nego lani i za 300.000 KM više u odnosu na plan. Dugovanja Bolnice za opremu i servisiranje jednim dijelom je riješila Vlada Kantona, ali očigledno je da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi moraju što prije načiniti promjene koje će dovesti do boljeg finansijskog poslovanja i maksimalnog smanjenja nepotrebnih troškova, zaključeno je tokom rasprave na sjednici Vlade.

Vlada je usvojila i Informaciju  o stanju otpada na području Kantona i njegovom odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“ .U informaciji su dati detaljni podaci o količinama otpada dovezenim u 2013. godini na deponiju od strane osam općina koje su potpisale ugovore za odlaganje otpada na Mošćanici, s tim da općine Novi Travnik i Zavidovići još uvijek ne koriste ove usluge, a općina Vitez je počela sa djelimičnim odlaganjem tokom prošle godine. Inače, na ovu regionalnu deponiju otpad se dovozi još iz općina: Zenica, Visoko,Žepče, Travnik, Vitez i Busovača. Još uvijek se čeka uključenje ostalih općina s područja Kantona u sistem ove deponije, a da bi se udaljenijim općinama olakšao ovaj posao, u Visokom se planira izgraditi centar za preradu otpada.

Prema programu utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2014. godini, iznos od 650.000 KM utrošit će se za otklanjanje šteta nastalih u privrednim društvima nakon poplava. Ministarstvo privrede anketiralo je 469 privrednih subjekata s područja Kantona koji su dostavili procjene šteta na privrednim objektima, ali će posebna kantonalna komisija nakon obilaska ovih preduzeća donijeti konačnu ocjenu visine štete načinjene tokom poplava.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na ovoj sjednici usvojen je i Pravilnik o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti. Nakon rasprave o ovoj temi, Vlada je naložila resornom Ministarstvu da putem Kantonalne uprave za šumarstvo izvrši kontrolu i ustanovi na kojima lokacijama su načinjene uzurpacije državnog zemljišta te o tome izvjesti Vladu Kantona.

(ZDK)

 

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO