dipl.ecc. Emina Kovač

EMINA KOVAČ, kćerka Nasrudina Mašića i Munevere Mašić, rođena 12.12.1987.godine u Kaknju. Udata, majka jednog djeteta.

Obrazovanje:
-2011.g. Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, smijer Menadžment, stečeno zvanje: diplomirani ekonomista, diplomski rad :“Planiranje i struktura zaliha sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda“, visoka ocjena iz predmeta „Tehnike rukovođenja“.
-2006.g. Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“, Kakanj.

Radno iskustvo:
Nemam.

Politički angažman:
-Članica IO A-SDA Kakanj
-Članica Asocijacije žena A-SDA Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.