“Da li je zvaničnicima u Vladi FBiH jasno da privatni sektor neće moći da uplati ni plaće, a kamoli doprinose?”

Šta znači zapravo ovo da poreski obveznici moraju prvo uplatiti plaće i doprinose pa će tek potom doprinosi biti refundirani?

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sanela Prašović-Gadžo obavila je neslaganje sa sadržajem “Korona zakona” koji je kreirala Vlada FBIH.

– Ovo zakonsko rješenje je trebalo olakšati rad realnom sektoru uz vidljive olakšice koje ovih dana sve vlade država regiona pružaju svojim privatnicima. Međutim, nažalost, federalna vlada je “KORONA ZAKON” kreirala površno, nedorečeno, manipulativno – napisala je Sanela Prašović-Gadžo.

Njen post portal “Depo” objavio je u cjelosti:

– Krenut ću od člana 3. u kojem je definiran način “pomoći vlade” za uplate doprinosa.

Dakle, navodi se da će “poreznim obveznicima kojima je zabranjen rad i koji imaju pad prihoda više od 25% u odnosu na prihod ostvaren u mjesecu februaru 2020. godine a ne otpuste radnike, stiču uslov da im se nakon uplate plaća i pripadajućih doprinosa, troškovi doprinosa u cjelokupnom iznosu refundiraju, odnosno iz Fondova za oporavak privrede.”

Šta je sa poreznim obveznicima kojima nije zabranjen rad ali u martu mjesecu nisu prihodovali jer većina privrednih grana ne radi, nema prometa?

Šta je sa poreskim obveznicima koji su bili prinuđeni da otpuste radnike upravo zato jer nemaju priliv sredstava i nisu bili u mogućnosti isplatiti plaće za mart ili april? Da li se njih automatski briše i onemogućava im se bilo kakva pomoć?

Šta znači zapravo ovo da poreski obveznici moraju prvo uplatiti plaće i doprinose pa će tek potom doprinosi biti refundirani?

Da li je zvaničnicima u Vladi FBIH jasno da privatni sektor ne može u većini slučajeva da uplati ni plaće a kamo li doprinose?

Ovo je pisano kao da je stanje u državi idealno, pandemija ne postoji i potpuno se ignorira iznimno težak položaj realnog sektora.

Dalje, u nastavku člana 3. piše:

“Refundacija doprinosa se može vršiti samo na isplaćene plaće od mjeseca marta 2020.g. i pod uslovom da je porezni obveznik prethodno isplatio plaće i platio doprinose za period od mjeseca februara 2020.g.

Refundacija doprinosa će se vršiti na osnovu potvrde Porezne uprave FBIH kojom će se potvrditi isplata plaća i uplata poreza i doprinosa za mjesece iz stava 1. i 3. ovog člana kao i kasnije mjesece.

Dodijeljena sredstva će imati tretman donacija.”

Da li ovaj dio člana 3. zapravo znači da nakon što porezni obveznici uplate i plaće i poreze i doprinose, tada idu u Poreznu upravu i traže potvrdu da bi potom mogli aplicirati za refundaciju doprinosa?

U zakonu nema definiranog vremenskog roka u kojem Fond treba reagirati na zahtjev poreznog obveznika. U Zakonu također nema ni definirano na koji način će precizno Fond uzimati u obzir ili ne uzimati zahtjeve poreznih obveznika.

Ispostave Poreznih uprava inače trenutno zbog korona virusa ne rade sa strankama. Kako onda misli kreator zakona da se ispoštuju bilo kakvi razumni rokovi. Podsjećam, ti rokovi su iznimno važni jer je realni sektor na koljenima i firme nemaju priliv novca.

Uplata plaća, poreza i doprinosa i potom nejasno definirano u zakonu na koji način i kada refundaciju doprinosa mogu očekivati, nije dobro.

Na ovaj način, Vlada FBIH praktično poručuje da je njoj važno da privatnici izmire sve i pune budžet a ne da ovim zakonskim rješenjem pomognu tim privatnicima čije je poslovanje ugroženo!

Izvor

Možda vam se svidi

Leave A Reply