BiH juri ka demografskoj katastrofi, u zemlji živi tek 100 000 djece od tri do šest godina

BiH ušla je u demografski slom i ništa se ne poduzima da bi se poboljšao reproduktivni ciklus.

Broj umrlih u BiH je već trinaestu godinu zaredom veći od broja rođenih, čak i preko 5.000, upozorava demograf Hasan Zolić. BiH bi uskoro mogla postati zemlja staraca. Posljedica je to sve većeg mortaliteta i sve manjeg nataliteta uzrokovanih ekonomskom i društvenom krizom u državi. Prema procjenama studije rađene za potrebe Crvenog križa BiH, ovaj prostor će za 35 godina imati najveći broj stanovnika starije dobi. Broj starijih osoba, prema istoj procjeni, bit će dvostruko veći nego danas, a gradovi bi mogli izgledati kao današnja povratnička sela u kojima uopće nema škola, jer nema djece. Situacija je alarmantna. U cijeloj BiH živi samo 100.000 djece između tri i šest godina.

“BiH bilježi tu bijelu kugu već 13 godina. Ona se u početku prvo pojavila u RS-u, a kasnije u Federaciji. Kada gledamo ukupno u BiH ona gubi, što se tiče tih elemenata, pazite kad je u pitanju 2013., 2014., negdje oko 5.000 stanovnika. Ja kažem da gubi jedan manji grad” – ističe demograf Hasan Zolić.

Statistički i demografski pokazatelji nisu optimistični. Zolić navodi da bi u budućnosti ovaj broj mogao biti i znatno veći.

“Za nekoliko mjeseci 2015.godine očekujem da će taj nesklad biti i veći od 5.000. Čak mislim da će biti i 7.000 u korist broja umrlih u odnosu na broj rođenih.”

Da je bijela kuga odavno zahvatila BiH, govori podatak da je u RS-u broj upisanih učenika u osnovne škole za 16 posto ili gotovo 20.000 manji nego prije šest godina. Više od pedeset škola u RS-u, navodi Zolić, nisu upisale nijednog učenika. Situacija nije bolja ni u Federaciji. To je rezultat smanjenja nataliteta i povećana stopa mortaliteta – tvrdi Zolić, te izražava bojazan da bi BiH uskoro mogla postati zemlja staraca.

“Danas BiH, kad gledamo tu strukturu stanovništva onda možemo da kažemo da je stanovništvo starije od 65 i više godina u strukturi došlo na nivo strukture djece od 0-17 godina. Drugim riječima, BiH postaje zemlja staraca” – zaključuje Zolić.

Dodaje Zolić da je politika još jedan od bitnijih faktora ovakvog stanja u državi. Ne donose se odluke o podsticajima za mlade, ne izdvajaju se novci iz budžeta kako bi se bar donekle ublažilo stanje negativnog prirodnog priraštaja u BiH. Pored toga, bitan je i migracioni faktor. Iz BiH je do sada migriralo 1,7 miliona ljudi. Zbog toga, prema procjenama demografa UN-a, broj stanovnika u BiH u narednih 20 godina se neće mnogo povećati, a ukoliko se ovakva tendencija nastavi, za 500 godina ovdje više neće biti stanovništva.

Možda vam se svidi

Comments are closed.