BH Telecom: Od danas niže cijene usluga

BH Telecom od danas primjenjuje nove cijene, kreirane prvenstveno prema odredbama Pravila o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH  koje je usvojilo Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije u BiH, ali i prema tržišnim zahtjevima i poslovnim ciljevima BH Telecoma.

Izmjene i dopune Cjenovnika se odnose na cijene: fiksnih telefonskih usluga, mobilnih telefonskih usluga, usluga pristupa Internetu, te usluga Toptim, TopInternet, Lnet, Multimedijalnih paketa /usluga i usluga BH Mobile mreže – usluga pristupa mobilnoj mreži za prenos podataka.

Za fiksnu telefonsku uslugu će se od danas primjenjivati: snižene cijene pristupne takse za fiksni telefonski priključak, snižene cijene poziva prema mobilnoj mreži BH Telecoma, snižene cijene poziva sa javnih telefonskih govornica prema mobilnim mrežama u BiH, snižene cijene međunarodnog telefonskog saobraćaja (pozivi prema zemljama iz Zone II i Zone III).

Za mobilnu telefonsku uslugu i prijenos podataka putem mobilne mreže će se od danas primjenjivati snižene cijene poziva/CSD saobraćaja prema fiksnoj mreži BH Telecom.

Cijena prvog fiksnog broja/priključka za fizička i pravna lica sa uračunatim PDV-om od danas iznosi 23,40 KM.

Kada su u pitanju usluge mobilne telefonske mreže cijene razgovora/poziva za paket mini 15, sa PDV-om, po minuti unutar BH Mobile mreže – 0,23 KM, prema fiksnoj mreži BH Telecoma- 0,20 KM, prema drugim fiksnim mrežama u BiH -0,22 KM, prema drugim mobilnim mrežama u BiH – 0,28 KM.Zatim, pozivi unutar grupe-za korisničke grupe od 5 do 15 pretplatničkih brojeva – 0,14 KM, unutar grupe-za korisničke grupe sa 16 i više pretplatničkih brojeva -0,09 KM, te pozivi prema naj broju – 0,07 KM.

Cijena pristupa xDSL Internet mreži od danas iznosi 11,70 KM sa PDV-om za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaci jednokratno za pakete net2G,netFlat5, netFlat10 i netFlat15, dok za one koji ne posjeduju fiksni priiključak iznosi 35,10 KM (ranije 46,80 KM).

Pristup multimedijalnom paketu usluga Moja TV je 11,70 KM jednokratno sa PDV-om za korisnike koji posjeduju fiksni priključak na zahtijevanoj lokaciji, a 35,10 za korinsike koji ne posjeduju priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji.

Možda vam se svidi

Comments are closed.