Prihodi od indirektnih poreza veći za 201 milion KM

Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2019. godine iznosili su 2 milijarde i 490 miliona KM i veći su za 201 milion KM ili 8,8 % u odnosu na isti period 2018. godine kada su iznosili 2 milijarde i 289 milliona KM.  Nakon…