Mladi BiH priželjkuju posao u javnim preduzećima

Mladi u BiH priželjkuju uglavnom posao u javnom sektoru. Kada traže posao u državama EU najčešće ga dobijaju u privatnim firmama. Pokretanje vlastitog posla takođe nije raširena pojava među mladima u BiH. Mladim ljudima u BiH posao u javnom…