Asfaltirana saobraćajnica u Ulici 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade

0
327

U nedjelju, 10. maja 2015. godine, izvršeno je asfaltiranje saobraćajnice u Ulici 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade. Preostalo je još izvršiti sanaciju oštećenih ivičnjaka. Uskoro počinju radovi na sanaciji puta za Tršće, puta u Brnju, te saobraćajnice od ulaza u Rudstroj do Karitasa. Planirane su i brojne druge rekonstrukcije saobraćajnica u gradskoj i prigradskoj zoni, te u selima.

U toku je tenderska procedura izbora izvođača radova za realizaciju dva nova saobraćajna rješenja kojima će se unaprijediti saobraćajna situacija u gradskoj jezgri Kaknja.

Jedan se odnosi na izgradnju, uz već postojeće dvije trake, još dvije nove saobraćajne trake od Mosta zlatnih ljiljana do Direkcije RMU Kakanj, tj.  do skretanja prema gradskoj sahat-kuli. Preko puta Direkcije RMU Kakanj će se graditi novi kružni tok, tako da bi, primjera radi, autobusi koji dolaze iz pravca sahat-kule ulazili u kružni tok, te vozili prema mostovima trakama kojima se trenutno saobraća u suprotnom smjeru, umjesto sadašnje prakse po kojoj moraju voziti do nekadašnjeg objekta “Njam-njam” i skrenuti u pravcu Boračke zgrade.

Nove dvije trake koje bi se izgradile bi služile da se iz pravca Mosta zlatnih ljiljana ulazi u gradsku jezgru i saobraća do novog kružnog toka kod Direkcije RMU Kakanj i dalje uz gradsku jezgru ili desno prema sahat-kuli.

Drugi projekat se odnosi na izbjegavanje krivina kod objekta CC1 (nekadašnji “Partizan) i nove zgrade Općine. Plan je da se iz pravca Gradskog spomen-parka, djelimičnim usijecanjem u područje parka kako bi se izbjegla velika krivina, izgradi nova saobraćajnica koja bi vodila u pravcu glavne kapije stadiona FK “Rudar” i dalje obalom, uz potporne zidove, i koja bi se spajala sa saobraćajnicom kod nove zgrade Općine Kakanj. Dakle, sva vozila koja bi dolazila iz pravca MZ Kakanj II bi koristila ovu saobraćajnicu umjesto sadašnje prakse jednog skretanja kod objekta CC1 pa odmah drugog skretanja kod nove zgrade Općine. (Press Općine Kakanj)

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj