Amiru Zukiću povrijeđeno pravo na privatni i porodični život

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je na redovnoj sjednici Velikog vijeća djelomično usvojio apelaciju Amira Zukića, protiv kojeg se vodi sudski proces u Općinskom sudu Sarajevo.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio apelaciju kao neosnovanu u dijelu koji se odnosi na prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravo na pravično suđenje u vezi sa imunitetom iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravo iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i pravo iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine,  člana 14. Evropske konvencije i člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Također,  odbacio je i kao neosnovanu njegovu apelaciju  u odnosu na ostale standarde člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. st. 1. i 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i član 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer je preuranjena.

Apelacija je usvojena u dijelu koji se odnosi na pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

avatar