Alarmantno: BiH postaje zemlja staraca

Bosnu i Hercegovinu u narednih 40-50 godina očekuje pad stanovništva za 10% pokazuju istraživanja. Status, broj penzionera i penzioni sistem su neki od ključnih fakora demografske slike u državi. BiH postaje zemlja staraca – tvrdi demograf Hasan Zolić. Posljedica je to loše ekonomske situacije, sve većeg mortaliteta a manjeg nataliteta, kao i migracije stanovništva.

BiH uskoro bi mogla postati zemlja staraca – ističe Zolić. Posljedica je to sve većeg mortaliteta i sve manjeg nataliteta uzrokovanih ekonomskom i društvenom krizom u državi. Veliki broj građana između ostalog napušta BiH.

Prema procjenama studije rađene za potrebe Crvenog križa BiH, ovaj prostor će za 35 godina imati najveći broj stanovnika starije dobi. Broj starijih osoba, prema istoj procjeni, bit će dvostruko veći nego danas, Demografska struktura u BiH znatno se razlikuje u odnosu na strukturu prije 20 ili 30 godina. Analize pokazuju da je stanovništvo zašlo u duboku demografsku starost.

Udio mladih do 14 godina u ukupnom stanovništvu, od popisa iz 1953. godine pao je sa 27% na 18%. Udio stanovništva starijeg od 65 godina je iznosio 7% prema popisu iz iste godine. Danas iznosi preko 14% i ima tendenciju rasta.

Status, broj penzionera i penzioni sistem su neki od ključnih fakora demografske slike u državi. Istraživanja pokazuju da ukoliko se ovakva negativna tendencija nastavi, BiH će u narednih 50 godina imati 10% manje stanovnika. Ako se ništa ne promijeni, penzioni sistem bit će pod dominantnim uticajem starenja stanovništva i niske stope aktivnosti. Ovo će sve uticati na stalan rast penzionera, sve do 2040. godine, kada će se zbog ukupnog broja smanjenja broja stanovnika i taj broj početi smanjivati.

U toku je izrada novog teksta Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Strategijom reforme penzionog sistema u FBIH koja je usvojena u oba doma federalnog Parlamenta, predviđena je izrada novog zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike posebno je bitno usvajanje teksta Reformske agende. Iz kabineta ministra Demokratske fronte Milana Mandilovića su nam saopćili, da je usvajanje novog zakona o penzionom I invalidskom osiguranju uvjetovano usvajanjem zakona o radu, kojeg Sindikat još uvijek ne podržava. No dodaju, kako nadležne službe rade na pripremi prijedloga novog zakona, koji bi se na dnevnom redu Vlade FBiH trebao naći odmah nakon usvajanja zakona o radu.

Možda vam se svidi

Comments are closed.