34.6 C
Kakanj
Utorak, 22 Juna, 2021

Aktuelne informacije u vezi klizišta u naselju Bare

Subota, 10. januar 2015. godine: JP “Vodokom” Kakanj je izvršilo sanaciju vodovodne mreže koja je uništena usljed dejstva klizišta zbog čega 15 domaćinstava  u naselju Bare nije imalo vodu. Obzirom da vodovod prolazi preko nožice klizišta nije se smjelo vršiti kopanje kanala, pa je postavljen nadzemni utopljeni vod što je trenutno jedino moguće tehničko rješenje.

Na klizištu Bare je uspostavljen geološko-geodetski monitoring. Rezultati monitoringa kažu da nema novog pomjeranja klizišta.

Na području Kaknja se nalazi nekoliko deponija jalovine iz proizvodnog procesa Rudnika mrkog uglja Kakanj. Prostor na kojem se nalaze ova odlagališta je u vlasništvu Rudniku mrkog ulja Kakanj kao i sam odloženi materijal. Ova odlagališta postoje na lokalitetu iznad Brnja (Bijele Vode), te na području Donjeg Kaknja i iznad naselja Bare.

Premda na nekim prostorima nema odlaganja već više decenija, klizište koje se prije nekoliko dana dogodilo u naselju Bare ukazalo je na potrebu da Rudnik mrkog uglja Kakanj usmjeri pažnju na ovo i sva druga odlagališta čiji je vlasnik, te da sa stručnog aspekta analizira stanje ovih deponija i poduzme neophodne mjere, posebno sa aspekta zaštite ljudi i njihovih materijalnih dobara, ali i sa aspekta zaštite putnih i drugih komunikacija, korita potoka i rijeka i općenito prirode.

Press Općine Kakanj

Pratite Kakanj-X.com putem aplikacije za Android i društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO