Adnan Čehajić, SAC T&C: Vodeći smo na bh. tržištu

Na mnogim gradilištima u BiH pojavljuje se kompanija SAC Testing&Consulting d.o.o  koja se bavi isključivo inženjeringom i konsaltingom. Firma je podijeljena u dvije divizije. Prva je laboratorij za ispitivanje građevinskih materijala i konsalting u oblasti osiguranja kvaliteta, a druga geotehničko projektovanje. U periodu od osnivanja u oktobru 2012. godine pa dokraja 2014. godine, SAC T&C d.o.o. učestvovao je u različitim infrastrukturnim projektima kroz kontrolu kvaliteta, inženjeringa u osiguranju kvaliteta i geotehničkog projektovanja, od čega vrijedi izdvojiti izgradnju autoceste na koridoru Vc, i to dionice: Kravice-Bijača, Gorica-Bilješevo sa posebnim naglaskom na tunel Prvi mart, Drivuša-Gorica, Butile-Vlakovo, Vlakovo-Tarčin i Svilaj-Odžak, kao i izgradnju i dogradnju Stupske petlje u Sarajevu te rekonstrukciju parkirne platforme na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Posebno je potrebno istaknuti da je inženjering u osiguranju i kontroli kvaliteta na većini projekata vršen prema međunarodnim uslovima ugovaranja FIDIC.

Više o kompaniji,  laboratorijskim ispitivanjima, te pozicioniranju na tržištu BiH govori Adnan Čehajić, director kompanije SAC T&C d.o.o.

Na koji način poboljšavate kvalitet izgradnje?

– Inženjering u oblasti kontrole I osiguranja kvaliteta podrazumijeva tehničko djelovanje u skladu sa važećim tehničkim uslovima I uslovima ugovaranja na određenom projektu. Pored redovne tekuće kontrole građevinskih materijala, koja je zakonski obavezna, mišljenja smo da je iskorak u smislu kvalitetnije izgradnje učinjen u prevenciji I edukaciji. Prevenciji u smislu prethodne kontrole, prije samog dolaska materijala na gradilište (na betonskom postrojenju, kamenolomu, asfaltnoj bazi, postrojenju za proizvodnju…), te edukaciji u smislu upoznavanja tehničkog osoblja naših klijenata sa propisima I radnjama vezanim za kontrolu I osiguranje kvaliteta. Na ovaj način, a to smo potvrdili, dobijamo značajno kvalitetniji finalniproizvod-građevinski objekat.

Također, našim klijentima, proizvođačima građevinskih materijala, nudimo sistemsko praćenje kvaliteta, prema važećim BAS EN standardima. Smatram za shodno spomenuti aktivno učešće naših inženjera na različitim kongresima, seminarima I edukacijama, u smislu objavljivanja stručnih radova na temu kontrole I osiguranja kvaliteta I upoznavanja stručne javnosti sa našim radom.

Šta podrazumijeva laboratorijsko ispitivanje?

– Laboratorijska ispitivanja građevinskih materijala podrazumijevaju niz radnji koje je potrebno poduzeti radi utvrđivanja fizičkih, mehaničkih i hemijskih osobina, a u cilju utvrđivanja sukladnosti sa standardima i tehničkim uslovima i ocjene upotrebljivosti. Određene vrste ispitivanja zbog prirode ispitivanja i samih zahtjevagradilišne dinamike se ne vrše u laboratoriji, nego se vrše direktno na gradilištu.

S obzirom na preuzete važeće standarde, možemo reći da je naše osoblje u potpunosti obučeno, te da ispitivanja vršimo prema BAS EN standardima. Materijali koji se najčešće ispituju u našoj laboratoriji su asfalti, betoni, bitumeni, cementi, frakcionisani kameni agregati i kamene mješavine te kamena brašna-punila.

A geotehničko projektovanje?

– Geotehničko projektovanje je projektovanje građevinskih zahvata i objekatau tlu. Svaki objekattreba temeljiti, treba propisati uvjete i metode temeljenja koji će omogućiti trajnu sigurnost objekta i potrebno je ograničiti deformacije, odnosno pomjeranja tla tako da građevinski objekat ne izgubi svoju funkcionalnost.

Projektiranje geotehničkih zahvata i objekata, sastoji se od utvrđivanja parametara tla/stijena relevantnih za određeni zahvat, usvajanje opterećenja i proračunskog modela zahvata (konstrukcije), primjena propisa (odredbe i pravila struke). Složenostgeotehničkog projektovanja se ogleda u kompleksnosti tla/stijene, a tačnost geotehničkih proračuna ovisio tačnosti procjene parametara tla/stijene. Parametrizacijom tla se bavimehanika tla/stijene. Osnovni problem prilikom geotehničkog projektovanja leži u nesrazmjeru ulaznih podataka (parametri tla/stijene) i izlaznih podataka(rezultati geotehničkih proračuna), a sve zbog kompleksne prirode tla/stijene.

Od svih raspoloživih metoda i postupaka ispitivanja parametara tla/stijene, geotehničkihmodela proračuna i geotehničkih analiza potrebno je izabrati one koji su se u praksi potvrdili kao najpouzdaniji, a čija je teoretska podloga poznata i jasna.

Geotehnički monitoring pri izgradnji tunela je od veoma velikog značaja, jer su tuneli jedini građevinski objekti kod kojih prjektovanje i izgradnja teku istovremeno. Postupak izgradnje tunela je takav da se konstruktivni elementi stalno prilagođavaju kvaliteti materijala u kojima se iskop vrši. Određivanje konstruktivnih elemenata može se ostvariti kombiniranjem prorčunskihmodela i empirijskog načina projektovanjasa neposrednom interpetacijom trenutnih uslova iskopa i podgrade tunela. Kako bi se odabrali najoptimalniji konstruktivni elementi podgrade tunela potrebno je vršiti kontinuirani geotehnički monitoring. Geotehnički monitoring prilikom izgradnje tunela ubuhvata kontinuirano praćenje geoloških uslova iskopa, instaliranje odgovarajućih mjernih instrumenata za mjerenje deformacija stijenskog masiva te deformacija i pomjeranja u tunelskoj podgradi, geotehničku interpretaciju prikupljenih podataka te potvrdu projekta ili njegovu promjenu, odnosno prilagodbu stvarnim uslovima izgradnje tunela.

Kakvu opremu koristite za svoj rad?

– Oprema koju koristimo je oprema renomiranih evropskih proizvođača laboratorijske opreme (Controls, Mates, Hilt, Infrates). Sa ponosom možemo istaći da smo jedna od najopremljenijih laboratorija za ispitivanje asfalta u Bosni I Hercegovini. Sva oprema je u potrebnoj frekvenciji kalibrirana od strane domaćihkalibracionih laboratorija. Pored opreme, važno za istaći je I posjedovanje licenciza niz softvera, gdje možemo izdvojiti softversko rješenje za geotehničko projektovanje PLAXIS. Jedina smo firma u BiH koja ima zvaničnu licencu za korištenje.

Jeste li se uspjeli visoko pozicionirati na tržištu BiH kada je u pitanju posao kojim se bavite?

– Ako uzmemo u obzir broj uposlenih, kao i obim izvršenog posla u protekle dvije godine, možemo s pravom reći da smo vodeći na tržištu u oblasti kontrole i osiguranja kvaliteta. S ciljem unapređenja našeg poslovanja, uskoro ćemo moći obavijestitinaše klijente da smo izvršili akreditiranje naše laboratorije prema uslovima standarda BAS ISO 17025, koje vrši Institut za akreditiranje BiH-BAT, jer je proces akreditacije u toku. Također, u ovoj godini planiramo nabavku nove, sofisticirane laboratorijske opreme za dopunu i proširenje djelatnosti, što svakako treba da učvrsti našu poziciju.

Da li sarađujete sa firmama iste ili sličnih djelatnosti u BiH ili inostranstvu?

-U proteklom periodu ostvarena je značajna saradnja sa institucijama i firmama sa sličnom djelatnošću, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Saradnja se ogleda u međusobnom korištenju usluga i resursa, u smislu laboratorijskih ispitivanja, usluga projektovanja, razmjene iskustava i drugih inženjerskih aktivnosti. Od ostalih treba izdvojiti sljedeće: Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Institut za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, IGH Mostar d.o.o. Mostar, DTQ d.o.o. Sarajevo, Design&QC d.o.o. Sarajevo, IRGO Consulting d.o.o. Ljubljana, Igmat d.d. Ljubljana i TPA d.o.o. Zagreb.

izvor:ekapija.ba

Možda vam se svidi

Comments are closed.