A-SDA: "Gosp. Katičiću, po kojem zakonu ste Vi i Vaša većina u OV Kakanj donijeli neutemeljenu odluku?"

Demant gosp. Katičića je sve drugo osim demanta, jer obiluje misaonom nesređenošću i kontradiktornostima, tako da i nije svrsishodno na njega odgovarati u takstativno poredanim tezama. (Predsjedavajući OV Slaven Katičić: “Vaše tvrdnje su izraz nezadovoljstva gubitkom dva vijećnička mandata”)

Gosp. Katičić s predumišljajem iznosi neistine kada uporno ponavlja tezu da je A-SDA  nezadovoljna gubitkom dva vijećnička mandata. Zapravo, mi se timo dičimo, jer da A-SDA nije odstranila kontraverzne vijećnike, vjerovatno bi već bila iskompromitirana kao i većina ostalih političkih subjekata na našoj lokalnoj sceni. Znajte dobro da je isključenje dvojice vijećnika dio naše političke odlučnosti da se obračunamo sa svim manifestima moralnih i materijalnih pošasti koje haraju bosanskohercegovačkim društvom i politikom, a za što najmanje volje i hrabrosti imate Vi i Vaši koalicioni partneri. A-SDA je sasvim bila svjesna posljedica ovog bolnog ali, ipak, za nju ozdravljujućeg političkog poduhvata.

Simptomatično je da gosp. Katičić opet namjerno izostavio odgovoriti na suštinsko pitanje koje mu je, kao predlagaču ove nesuvisle i nesretne odluke, postavljeno i na posljednjoj sjednici OV, a, evo, opet ćemo ga ponoviti:

Gosp. Katičiću, po kojem zakonu ste Vi i Vaša većina u OV Kakanj donijeli neutemeljenu odluku da se novčana sredstva koja, prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka i osvojenim mandatima na lokalnim izborima 2012. godine isključivo pripadaju političkim strankama i njihovim parlamentarnim grupama, preusmjere na individualne račune trojice samostalnih vijećnika, a mimo njihovih redovnih vijećničkih paušala?

Zanemarivanje odgovora na ovo ključno pitanje može biti jedno od dvoje: priznanje nepoznavanja materije ili krajnji bezobrazluk! (Press A-SDA)

Možda vam se svidi

Comments are closed.