25.sjednica Općinskog vijeća: Nacrt budžeta za 2015.godinu 19.645.950 KM

50 tačaka dnevnog reda

Na dnevnom redu 25.redovne sjednice Općinskog vijeća je uz najavljenih 45 tačaka dodano još novih pet tačaka.
Nakon usvajanja zapisnika sa 24.sjednice, viječnićkih pitanja i inicijativa krenulo se sa prvom tačkom koja se ticala regulisanja radnopravnog statusa Općinskog pravobranioca po isteku mandata. Sukladno s tim, usvojeno da će Općinski pravobranioc, ukoliko ne bude mogućnosti po isteku ugovora da se rasporedi na radno mjesto odgovarajuće struke, nastaviti primati platu još jednu godinu, uključujući zdravstveno i penziono osiguranje.

Nacrt budžeta 19.645.950 KM
Utvrđen je nacrt budžeta općine Kaknja koji bi za 2015.godinu iznosio 19.645.950 KM. Obavezuju se službe za finasiju, predlagač Općinski načelnik i nadležne službe da prilikom izrade Prijedloga Odluke o izvršavanju budžeta Općine za 2015.godinu razmotre sve prijedloge, mišljenja i sugestije i o sprovedenoj javnoj raspravi podnesu izvještaj Općinskom vijeću.
Usvojen je i polugodišnji izvještaj o izvršenju Budžeta općine. Prema tom izvještaju, iz budžeta općine od 25.841.560 KM je izvršeno 8.909.851 KM odnosno 34.48%.

vijece (4)
Džihad Berbić – pomoćnik načelnika za finansije

Plan budžeta po osnovu izdataka tekuće budžetske rezerve za 2014.godinu iznosi 60.000 KM. Sa 30.junom utrošak rezerve iznosi 31.652. KM ili 52.75% za ukupno 86 fizičkih i pravnih lica, u najvećoj mjeri za socijalne potrebe, društvima i organizacijama od opšteg društvenog interesa kao i za pomoć aktivnostima na saniranju posljedica elementarne nepogode.
Data je saglasnost za utvrđivanje namjene i parcelacije mikrolokaliteta u obuhvata Urbanističkog plana Kaknja, koji obuhvataju mikrolokalitete u naselju Povezice u svrhu izgradnje toplovodnih podstanica.
Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026 koja se odnosi na gradnju manjih privrednih objekata kao i gradnju na parcelama koji su u privatnom vlasništvu , a namjenjene su za malu privredu, laku industriju, zanatske djelatnosti, trgovine itd.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za vatrogastvo je usvojena. Na osnovu izmjene Odluke, neutrošena prikupljena sredstva od naknade za vatrogastvo iz tekuće budžetske godine krajem godine se ne gase, nego se prenose u narednu i njima se raspolaže u skladu sa Odlukama o naknadama za vatrogastvo.

vijece (6)

Zemljište na Poduzetničkoj zoni “Vrtlište” više nije 1 KM
Naknadno ubačenih pet tačaka su se ticale Poduzetničke zone Vrtlište. Lokalitet poduzetničke zone je parcelisan na 8 parcela. Ovom odlukom se povećava površina parcele broj 2, parcela broj 3 se dijeli na 4 katastarske čestice pošto su zainteresovani kupci iskazali interes za kupovinom parcele manje površine. Ove četiri parcele se nude različitim investitorima. Općina Kakanj više neće nuditi investitorima zemljište po cijeni od 1 KM, nego će se ubudfuće ono nuditi po tržišnoj cijeni koju procijeni sudski vještak iz oblasti građevine. S tim u vezi je i imenovana komisija za sprovođenje javne licitacije neizgrađenih građevinskih zemljišta na lokaciji poduzetničke zone Vrtlište: predsjednik je Slaven Katičić, a članovi su Mahir Škorić, Haris Veispahić, Fahrudin Buza, Salih Gačić, Amel Merdić i Elvedin Šehagić. Utvrđene su i dvije pogodnosti za investitore i to: novčani poticaj u iznosu naknade uplaćenih za rentu i za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 100% i novčani poticaj u iznosu od 90% uplaćene kupoprodajne cijene zemljišta.
Donesena je odluko o ustupanju prostora na privremeno korištenje HO World Vision Kakanj.
Sukladno zakonu o eksproprijaciji je izvšen set Prijedloga rješenja o izuzimanju zemljišta za 27 osoba u zamjenu za dodjeljeno zemljište u novom naselju Bare. Na narednoj sjednici OV-a će biti doneseno rješenje za još 8.

vijece (7)
Usvojeni su izvještaji o poslovanju JP Vodokom i JP Grijanje za 2013.godinu, godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost, izvještaj o finansijskom poslovanju JU za kulturu i obrazovanje Kakanj , JU Gradska biblioteka Kakanj kao i izvještaj o radu Komisije za javnu prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj.
Jednoglasno je odbijen prjedlog zaključka o odbijanju inicijative za proglašenje KUD Fadil Dogdibegović Dikan društvom od posebnog značaja. Napomenuto je da se izradi prijedlog odluke kako bi se ovo društvo proglasilo društvom od posebnog značaja. Posljednje dvije tačke dnevnog reda su usvojene, a ticale su se Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na području Općine Kakanj na kraju predhodne i početku nove školske godine.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.