2015. godina će biti godina grčevite borbe za stabilnost Budžeta Općine Kakanj

U godini koja je na isteku Općina Kakanj je bila jedna od rijetkih lokalnih zajednica u BiH koje su uspjele sačuvati stabilnost budžeta, te izvršavati redovno svoje obaveze prema budžetskih korisnicima, redovno isplaćivati socijalna davanja, na vrijeme isplatiti stipendije, finansirati rad pripravnika, realizirati podsticaje u segmentu poljoprivrede i samozapošljavanja itd.

Sudeći prema najavama ekonomskih analitičara čije zabrinjavajuće prognoze svakodnevno slušamo putem medija, i naredna 2015. godina će biti godina grčevite borbe za ostvarenje stabilnosti budžeta lokalnih zajednica.

U sljedećoj godini očekuju se nova umanjenja priliva sredstava od PDV-a u Budžet Općine Kakanj obzirom na veliku zaduženost viših nivoa vlasti koji svoje obaveze servisiraju upravo iz ovih sredstava.

Pad prihoda za općine očekuje se i zbog činjenice da su bosanskohercegovačka privreda koja puni budžete, ali i svi nivoi vlasti u značajnoj mjeri opterećeni sanacijom posljedica prirodne nesreće iz maja tekuće godine.

Očekuje se i pad drugih budžetskih prihoda lokalnih zajednica.

Zbog toga, izražavamo zabrinutost u pogledu punjenja Budžeta Općine Kakanj u narednoj godini, te pozivamo sve budžetske korisnike, javne ustanove, javna preduzeća i sve druge subjekte na poduzimanje odlučnih mjera kako bi se ostvarile što veće uštede, racionalizirala potrošnja, ostvarila stabilnost budžeta itd.

Razvoj Kaknja i ulaganja u zaštitu okoline neće biti zaustavljeni jer se Kakanj nada ostvarenju namjenskih sredstava od prihoda Termoelektrane Kakanj i sredstava koja plaćaju zagađivači okoliša.

Naglašavamo da su ova sredstva namjenska i da mogu biti utrošena samo za razvojne projekte, infrastrukturu i zaštitu okoline, što znači da iz ovih sredstava ne mogu biti isplaćivane stipendije, ne mogu biti finansirane javne ustanove, niti mogu biti utrošena za socijalnu zaštitu itd.

Dakle, veliki dio potreba naše lokalne zajednice oslonjen je na prihode koji dolaze sa viših nivoa vlasti, a čije je smanjenje iz godinu u godinu sve veće, dok za narednu godinu prognoze kažu da će priliv biti još manji.

Zbog toga će veliki uspjeh biti ostvarenje stabilnosti Budžeta Općine Kakanj u narednoj godini, te realizacija jednakog obima obaveza koje je Općina Kakanj uspješno realizirala u 2014. godini.

Posebnu pažnju bit će potrebno posvetiti javnim ustanovama čiji je rad direktno oslonjen na budžetska sredstva (Centar za socijalni rad, Gradska biblioteka, Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj…).

Kvalitetna reforma u ovom segmentu bi značila analizirati broj korisnika usluga, stepen stručnosti kadrovskih potencijala, profesionalnost, ljubaznost i uslužnost osoblja, opravdanost broja uposlenika u odnosu na obim poslova i broj korisnika usluga.

Ukoliko bi se ustanovilo da broj uposlenih ne odgovara obimu poslova, tamo gdje nedostaje stručnog kadra vršila bi se nova upošljavanja stručnog osoblja, dok bi se tamo gdje postoji višak uposlenika, neadekvatna stručnost i neprofesionalnost, problem mogao rješavati u skladu sa zakonskim propisima (promjena radnog mjesta u skladu sa stručnom spremom, prijevremeno penzionisanje, otpremnine u slučajevima prestanka radnog odnosa zbog prekomjernog broja zaposlenika i neadekvatne stručnosti, uključivanje viška zaposlenika u općinske programe kojima se podstiče samozapošljavanje i pokretanje vlastitog biznisa itd).

Ovakvi reformski procesi bi značili analizu pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u ustanovama, analizu stručnosti uposlenika, nivo obrazovanja sa kojim obavljaju poslove pružanja usluga građanima, broj korisnika kojima se pružaju usluge…

Općina Kakanj je trenutno u fazi osmišljavanja i definiranja najboljih modaliteta reforme segmenta pružanja usluga građanima u skladu sa evropskim standardima, a spremna je biti i dio velikog reformskog procesa koji se najavljuje sa viših nivoa vlasti.

(Press Općine Kakanj)

Možda vam se svidi

Comments are closed.